โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น.)