สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร หลักฐานทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30น. ถึง 16.30 น.
ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง เลขที่ 19 ถนนทางเสด็จ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000