โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

วันเวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ทั้ง 3 ตำแหน่ง ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกระแสสินธุ์
ตั้งแต่วันที่ 2 – 24 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7439-9023 ต่อ 101