สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา

ประกาศฉบับที่ 1 ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ช่วงเงินเดือน 20,000 – 24,000 บาท
**วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร กรอกข้อมูลพร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ 3.2 ในระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ตามลิงก์ https://app.narit.or.th/pr ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์จะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)

ประกาศฉบับที่ 2 ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ช่วงเงินเดือน 19,000 – 22,000 บาท
**วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร กรอกข้อมูลพร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ 3.2 ในระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ตามลิ้งก์ http://app.narit.or.th/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์จะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)