สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี เลขที่ 180 หมู่ที่ 3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 วันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3641 2938 ในวันเวลาราชการ