โรงพยาบาลหนองหาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหนองหาน โทร 0-4226-1135 – 6 ต่อ 259 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 – 20 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ