โรงเรียนอนุบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 11 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.