โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 27 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและช่วงพักกลางวัน