โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รับสมัครพนักงานโรงอาหารโรงเรียน 7 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถแจ้งความจำนง และสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป