สำนักงานทางหลวงที่ 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 4 กรมทางหลวง ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ