สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เลขที่ 48/15 ถนนเลี่ยงเมืองอุดร-สกลนคร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 04212 8045