โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบุคคล อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)