ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.hpcl.anamai.moph.go.th “หัวข้อรับสมัครงาน” และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อีเมล hr.hpc01@gmail.com (ในรูปแบบไฟล์ PDF) หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 2-11 สิงหาคม 2565
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ โทร. 0 5327 2740 ต่อ 65,663 ในวันและเวลาราชการ