โรงพยาบาลแม่ตื่น รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลแม่ตื่น ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 – 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 091-8598301