คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานบริการทั่วไป 5 อัตรา

สมัครได้ที่ระบบรับสมัครงาน Online ของงานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (JOBS MED CMU) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565