เทศบาลเมืองแม่เหียะ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ