โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่ ที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) http://watchanschool.ac.th/ หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
ตั้งแต่วันที่ 8 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

  • โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 1/2 หมู่ 9 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000.