สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะรับสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 5-9กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 333 หมู่ 4 บ้านโนนทรายคำ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110