สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร 1 อัตรา

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
*วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น – 12.00 น ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. – 16.30 น.
*ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการ กระทรวงการคลัง เลขที่ 209 หมู่ 6 ถ.ชัยนาท – เขื่อนเจ้าพระยา ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท ทั้งนี้ การสมัครลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น