โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลนางรอง
ตั้งแต่วันที่ 5-11 สิงหาคม 2565 ในเวลาราชการ
โทร. 04463 3456 ถึง 67 ต่อ 514