โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนางรอง ตึกอุบัติเหตุชั้น 2
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2565 ในเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.
โทร. 0 4463 3456 ถึง 67 ต่อ 514