สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
*ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.
*ผู้ประสงค์จะ สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ โทร. 0 4465 0324
*ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร