กรมจเรทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 4 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 จนถึงวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร จากเว็บไซต์กรมจเรทหารบก พร้อมกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัคร และส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมสำเนาเอกสารการรับสมัครตามข้อ 4 ส่งทางไปรษณีย์ ถึง กองธุรการ กรมจเรทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) แขวงวัดโสมนัส ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ภายในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 หรือส่งเอกสาร ดังกล่าวข้างต้น ทาง E-mail : Inspectorgendep@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 กรณีที่ไม่ส่งเอกสารตามกำหนด จะหมดสิทธิ์ในการสมัครเข้าสอบคัดเลือก