สำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 30 อัตรา

*ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
*ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
*ตามขั้นตอน ที่ https://bb.thaijobjob.com