กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2565 เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา และ 13.00 – 16.00 นาฬิกา) โดยผู้สมัครต้องมายื่นหลักฐานด้วยตนเอง ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร