สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

*สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายกำลังพล สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิม พระบารมี ชั้น 6 เลขที่ 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
*โทร.0 – 2354 – 7579 ในวันและเวลา ราชการ (0830 – 1530)