กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 6 ตำแหน่ง 59 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนในเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com https://dmh.thaijobjob.com/