โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครพนักงานประกันสังคม 9 อัตรา

กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลตากสิน (ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2437 0123 ต่อ 1640, 1645, 1656