กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา

การรับสมัคร
1 ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
2 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com