สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา

การรับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com https://boi.thaijobjob.com/