วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องสำนักงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 53 หมู่ 2 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 เว้นวันหยุดราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 061 – 9178111