สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่เปิดรับสมัครฯ ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
(1) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชานุมาน
(3) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเสนางคนิคม
(4) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหัวตะพาน
(5) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลืออำนาจ
(6) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
การรับสมัครฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 30พฤษภาคม 2565ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ในวัน และเวลาราชการ