สังคม / เศรษฐกิจ / การเมือง / เหตุการณ์ปัจจุบัน #ชุดที่ 2

สังคม / เศรฐกิจ / การเมือง / เหตุการณ์ปัจจุบัน #ชุดที่ 2
สังคม / เศรฐกิจ / การเมือง / เหตุการณ์ปัจจุบัน #ชุดที่ 2

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – สังคม / เศรฐกิจ / การเมือง / เหตุการณ์ปัจจุบัน #ชุดที่ 2 #UPDATE 3 กรกฎาคม 2563
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. จอร์จ ฟลอยด์ (George Floyd) ชายผิวสีชาวอเมริกัน ผู้ถูกตำรวจผิวขาวฆาตกรรม ได้ปลุกกระแสการเหยียดสีผิวผ่านข้อความใด

 
 
 
 

2. ประเทศใดไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกใน CPTPP //ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม

 
 
 
 

3. ประเทศใดไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกใน CPTPP //ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม

 
 
 
 

4. โครงการที่ ททท. สนับสนุน “ให้เจ้าหน้าที่ อสม.,อสส., และ รพ.สต. เข้าไปเลือกแพ็กเกจท่องเที่ยว เดินทางเพื่อช่วยกระตุ้นการบริโภคให้เติบโต” คือโครงการใด

 
 
 
 

5. เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันคือใคร // ณ ปี 2563

 
 
 
 

6. ประธานอาเซียนคนปัจจุบันคือใคร // ณ ปี 2563

 
 
 
 

7. แชมป์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2019/20 คือทีมใด

 
 
 
 

8. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ว่า  “ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว” จัดเป็นการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนด้านใด

 
 
 
 

9. การเรียนการสอนในช่วง COVID-19 “กรณีพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสามารถไปโรงเรียนได้” คือการเรียนรูปแบบใด

 
 
 
 

10. หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนปัจจุบันคือใคร //ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

 
 
 
 

11. วันอาเซียน ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

 
 
 
 

12. ประเทศใดไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกใน CPTPP //ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม

 
 
 
 

13. การเรียนการสอนในช่วง COVID-19 “กรณีพื้นที่ไม่ปลอดภัยจะใช้เป็นการเรียนรู้หลักของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์” คือการเรียนรูปแบบใด

 
 
 
 

14. ประเทศใดได้ถอนถอนตัวออกไปจากการเป็นสมาชิก CPTPP

 
 
 
 

15. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ว่า  ” “งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอ้ืออาทร ” จัดเป็นการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนด้านใด

 
 
 
 

16. “อาเซียน +3” คือ การรวมกลุ่มกันของ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศรวมกับประเทศที่อยู่นอกอาเซียนอีก 3 ประเทศ ตามข้อใด

 
 
 
 

17. ASEAN หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

18. ยารักษาโควิด-19 มีชื่อว่าอะไร // ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

 
 
 
 

19. การเรียนการสอนในช่วง COVID-19 “การเรียนรู้เสริมผ่านระบบ” คือการเรียนรูปแบบใด

 
 
 
 

20. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ว่า  “ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม ” จัดเป็นการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนด้านใด

 
 
 
 

21. “วลีต้องห้าม” ในฮ่องกง ซึ่งเป็นคำขวัญหลักของการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลมีความว่าอย่างไร

 
 
 
 

22. ยารักษาโควิด-19 มีชื่อว่าอะไร // ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

 
 
 
 

23. “รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน” ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ใด

 
 
 
 

24. ตราสัญญาลักษณ์สโมสรลิเวอร์พูลคือสัตว์ชนิดใด

 
 
 
 

25. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ว่า “มั่นคงในสถาบันกษัตริย์” จัดเป็นการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนด้านใด

 
 
 
 

26. ปมดราม่าในโซเชียลมีเดียของ “ฌอน บูรณะหิรัญ” นักพูดสร้างแรงบันดาลใจชื่อดัง โพสต์คลิปลงเฟซบุ๊กขณะไปร่วมโครงการใด

 
 
 
 

27. ASEAN  Anthem คือข้อใด

 
 
 
 

28. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ว่า “ยึดมั่นในศาสนา” จัดเป็นการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนด้านใด

 
 
 
 

29. ข้อใดไม่ใช่ วิสัยทัศน์อาเซียน 2020

 
 
 
 
 

30.  กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าทำศพ ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน พ.ศ. 2563 ให้กำหนดเป็นจำนวนกี่บาท

 
 
 
 

31. เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐคนปัจจุบันคือใคร //ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

 
 
 
 

32. เหตุการณ์ผู้เสียชีวิต 100กว่าศพ จากเหตุดินสไลด์เหมืองหยกในพม่า เกิดขึ้นที่เมืองใดของประเทศพม่า

 
 
 
 

33. กระทรวงสาธารณสุขตั้งจิตอาสา จังหวัดละ 2 คน ร่วมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงโควิด 19 ในโรงเรียน โดยตั้งชื่อว่าอะไร

 
 
 
 

34. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ “คุรุสภา”

 
 
 
 

35. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ว่า  “ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” จัดเป็นการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนด้านใด

 
 
 
 

36. คำสั่งองค์การค้า สกสค.ที่ 85/2563 ให้เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าฯ จำนวน กี่คน

 
 
 
 

37. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ว่า  ” เป็นหน้าที่ของทุกคน” จัดเป็นการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนด้านใด

 
 
 
 

38. CPTPP มีประเทศสมาชิกจำนวนกี่ประเทศ //ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

 
 
 
 

39. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ว่า  “รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี” จัดเป็นการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนด้านใด

 
 
 
 

40. “อาเซียน +6” ก็คือ การรวมกลุ่มกันของ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศรวมกับประเทศที่อยู่นอกอาเซียนอีก 6 ประเทศ ตามข้อใด

 
 
 
 

41. CPTPP มีข้อบัญญัติให้ประเทศสมาชิกต้องเข้าร่วมในอนุสัญญาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ คือข้อใด

 
 
 
 

42. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ว่า “มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน” จัดเป็นการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนด้านใด

 
 
 
 

43. “รายการช่องส่องผี” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องใด

 
 
 
 

44. ประเทศใดไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกใน CPTPP //ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม

 
 
 
 

45. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ว่า  ” “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” จัดเป็นการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนด้านใด

 
 
 
 

46. CPTPP ย่อมาจากอะไร

 
 
 
 

47. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ว่า  ” การฝึกฝนอมรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน ทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด” จัดเป็นการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนด้านใด

 
 
 
 

48. เหตุการณ์การตายปริศนาของช้างกว่า 350 ตัว ในเดือนพฤษภาคม 2563 เกิดขึ้นที่ประเทศใด

 
 
 
 

49. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ว่า  “การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน รักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ” จัดเป็นการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนด้านใด

 
 
 
 

50. ประเทศสมาชิกอาเซียน มีกี่ประเทศ