เหตุการณ์ปัจจุบันชุดที่ 1 (23/5/2563 V โควิด-19)

แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน Update 24 พฤษภาคม 2563
แนวข้อสอบ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน Update 24 พฤษภาคม 2563

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – เหตุการณ์ปัจจุบันชุดที่ 1 (24 พฤษภาคม 2563) (โควิด-19)
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

เว็บไซต์ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กระทรวงมหาดไทย คือข้อใด

 
 
 
 

2.

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) กระทรวงศึกษาธิการ มีความจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนครูต่อนักเรียนมากขึ้น จากเดิมนักเรียน 20 คน ต่อครู 1 คน เป็นกี่คน

 
 
 
 

3.

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคนปัจจุบันคือใคร (update กันยายน 2563)

 
 
 
 

4.

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศ “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 เมื่อวันที่เท่าใด

 
 
 
 

5.

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออก “กฎอนามัยระหว่างประเทศ” (IHR) ย่อมาจากอะไร

 
 
 
 

6.

ข้อใดคืออักษรย่อของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย

 
 
 
 

7.

WHO ประกาศ “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” ครั้งแรกจากโรคระบาดตามข้อใด

 
 
 
 

8.

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คือข้อใด

 
 
 
 

9.

รัฐบาลมีมติต่ออายุพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จากเดิม 26 มีนาคม-30 เมษายน 2563 ไปอีก ให้ครอบคลุมถึงวันที่เท่าใด

 
 
 
 

10.

“หมอบุ๋ม” ผู้ช่วยโฆษก ศบค. มีชื่อจริงว่าอะไร

 
 
 
 

11.

ปัจจุบัน WHO ประกาศ “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” เป็นครั้งที่เท่าไหร่

 
 
 
 

12.

สนามมวยใด เป็นจุดที่พบการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนมากในไทย

 
 
 
 

13.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไหร่ของประเทศไทย

 
 
 
 

14.

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (novel coronavirus 2019) มีอักษรย่อครั้งแรกตามประกาศของ WHO เขียนว่าอย่างไร

 
 
 
 

15.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านทางทีวีดิจิตอล ทางช่องหมายเลขใด

 
 
 
 

16.

สภามวยโลกได้มอบรางวัลใด ให้แก่ แมทธิว ดีน และ ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ สองสามีภรรยา นักแสดง และ ผศ.นพ.วิชัย เตชะสาธิต

 
 
 
 

17.

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านว่าอย่างไร

 
 
 
 

18.

“ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” (PHEIC) ย่อมาจากอะไร

 
 
 
 

19.

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ใช้เทคโนโลยีฉายภาพธงชาติประเทศต่างๆ เพื่อเป็นโครงการแสงแห่งความหวัง สร้างพลังใจให้กับนานาชาติที่กำลังเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 บนยอดเขาอะไร

 
 
 
 

20.

ซูเปอร์ฟูลมูน ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี เกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไร

 
 
 
 

21.

แอปพลิเคชันข้อใด คือระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

 
 
 
 

22.

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 จำนวนกี่ฉบับ วงเงินเท่าไหร่

 
 
 
 

23.

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล แถลงการณ์ยืนยันขอเลื่อนการแข่งขันโอลิมปิก 2020 ออกไปเป็นเวลาเท่าใด

 
 
 
 

24.

องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ชื่นชมไทยสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยชื่นชมในเรื่องใด

 
 
 
 

25.

องค์การอนามัยโลก (WHO) ย่อมาจากอะไร

 
 
 
 

26.

การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ควรจัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างไร

 
 
 
 

27.

ประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คือข้อใด

 
 
 
 

28.

โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คือใคร

 
 
 
 

29.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือใคร (ณ เดือนพฤษภาคม 2563)

 
 
 
 

30.

ตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรรับเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส “โควิด-19” รายละ 5,000 บาท 3 เดือน ผ่านเว็บไซต์ ใด

 
 
 
 

31.

สมช. ย่อมาจากอะไร

 
 
 
 

32.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านทางทีวดาวเทียม KU-Band ทางช่องหมายเลขใด

 
 
 
 

33.

องค์การอนามัยโลก (WHO) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ใด

 
 
 
 

34.

กระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนด เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยได้เตรียมมาตรการจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบอะไรบ้าง

 
 
 
 

35.

พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ เท่าใด

 
 
 
 

36.

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรียกโดยย่อว่าอะไร

 
 
 
 

37.

“มหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2020” จัดขึ้นที่ใด

 
 
 
 

38.

รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส “โควิด-19” โดยสนับสนุนรายละ 5,000 บาท 3 เดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ใด

 
 
 
 

39.

ประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คือใคร

 
 
 
 

40.

เจลแอลกอฮอล์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถกำจัดเชื้อโรค COVID-19 จะต้องใช้เจลที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ กี่เปอร์เซ็นขึ้นไป

 
 
 
 

41.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยคนปัจจุบันชื่ออะไร (ณ เดือนพฤษภาคม 2563)

 
 
 
 

42.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านทางทีวีดาวเทียม C-Band ทางช่องหมายเลขใด

 
 
 
 

43.

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทุกโรงเรียนต้องมีมาตรการคุมเข้มโควิด-19 อย่างเหมาะสม ให้เรียนผลัดละไม่เกิน กี่คน

 
 
 
 

44.

พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล เคยได้ตำแหน่งนางสาวไทย ประจำปี พ.ศ. ใด และเป็นนางสาวไทยคนที่เท่าใด

 
 
 
 

45.

2019-ncov ตัว n ย่อมาจากคำว่าอะไร

 
 
 
 

46.

ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติศัพท์ “New normal” หมายถึง ข้อใด

 
 
 
 

47.

เว็บไซต์ ที่รัฐบาลจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ ร้านค้า ได้ลงทะเบียน รับคิวอาร์โค้ด ให้ลูกค้าเช็กอิน เช็กเอาต์เข้าออก คือข้อใด

 
 
 
 

48.

คณะรัฐมนตรีของไทยปัจจุบันเป็นคณะที่เท่าใด (Update สิงหาคม 2563)

 
 
 
 

49.

การจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เพื่อจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านสัญญาณฟรีทีวี หรือทีวีในระบบดิจิทัลจำนวนกี่ช่อง

 
 
 
 

50.

คำสั่งจัดตั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามข้อใด