เหตุการณ์ปัจจุบันชุดที่ 1 (23/5/2563 V โควิด-19)

แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน Update 24 พฤษภาคม 2563
แนวข้อสอบ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน Update 24 พฤษภาคม 2563

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – เหตุการณ์ปัจจุบันชุดที่ 1 (24 พฤษภาคม 2563) (โควิด-19)
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ เท่าใด

 
 
 
 

2.

ประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คือใคร

 
 
 
 

3.

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศ “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 เมื่อวันที่เท่าใด

 
 
 
 

4.

2019-ncov ตัว n ย่อมาจากคำว่าอะไร

 
 
 
 

5.

คณะรัฐมนตรีของไทยปัจจุบันเป็นคณะที่เท่าใด (Update สิงหาคม 2563)

 
 
 
 

6.

ซูเปอร์ฟูลมูน ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี เกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไร

 
 
 
 

7.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือใคร (ณ เดือนพฤษภาคม 2563)

 
 
 
 

8.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านทางทีวีดิจิตอล ทางช่องหมายเลขใด

 
 
 
 

9.

องค์การอนามัยโลก (WHO) ย่อมาจากอะไร

 
 
 
 

10.

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ใช้เทคโนโลยีฉายภาพธงชาติประเทศต่างๆ เพื่อเป็นโครงการแสงแห่งความหวัง สร้างพลังใจให้กับนานาชาติที่กำลังเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 บนยอดเขาอะไร

 
 
 
 

11.

สนามมวยใด เป็นจุดที่พบการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนมากในไทย

 
 
 
 

12.

คำสั่งจัดตั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามข้อใด

 
 
 
 

13.

การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ควรจัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างไร

 
 
 
 

14.

เว็บไซต์ ที่รัฐบาลจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ ร้านค้า ได้ลงทะเบียน รับคิวอาร์โค้ด ให้ลูกค้าเช็กอิน เช็กเอาต์เข้าออก คือข้อใด

 
 
 
 

15.

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คือข้อใด

 
 
 
 

16.

สมช. ย่อมาจากอะไร

 
 
 
 

17.

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคนปัจจุบันคือใคร (update กันยายน 2563)

 
 
 
 

18.

ข้อใดคืออักษรย่อของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย

 
 
 
 

19.

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล แถลงการณ์ยืนยันขอเลื่อนการแข่งขันโอลิมปิก 2020 ออกไปเป็นเวลาเท่าใด

 
 
 
 

20.

WHO ประกาศ “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” ครั้งแรกจากโรคระบาดตามข้อใด

 
 
 
 

21.

เจลแอลกอฮอล์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถกำจัดเชื้อโรค COVID-19 จะต้องใช้เจลที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ กี่เปอร์เซ็นขึ้นไป

 
 
 
 

22.

ตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรรับเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส “โควิด-19” รายละ 5,000 บาท 3 เดือน ผ่านเว็บไซต์ ใด

 
 
 
 

23.

องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ชื่นชมไทยสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยชื่นชมในเรื่องใด

 
 
 
 

24.

ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติศัพท์ “New normal” หมายถึง ข้อใด

 
 
 
 

25.

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (novel coronavirus 2019) มีอักษรย่อครั้งแรกตามประกาศของ WHO เขียนว่าอย่างไร

 
 
 
 

26.

เว็บไซต์ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กระทรวงมหาดไทย คือข้อใด

 
 
 
 

27.

การจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เพื่อจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านสัญญาณฟรีทีวี หรือทีวีในระบบดิจิทัลจำนวนกี่ช่อง

 
 
 
 

28.

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านว่าอย่างไร

 
 
 
 

29.

พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล เคยได้ตำแหน่งนางสาวไทย ประจำปี พ.ศ. ใด และเป็นนางสาวไทยคนที่เท่าใด

 
 
 
 

30.

องค์การอนามัยโลก (WHO) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ใด

 
 
 
 

31.

รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส “โควิด-19” โดยสนับสนุนรายละ 5,000 บาท 3 เดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ใด

 
 
 
 

32.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านทางทีวีดาวเทียม C-Band ทางช่องหมายเลขใด

 
 
 
 

33.

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) กระทรวงศึกษาธิการ มีความจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนครูต่อนักเรียนมากขึ้น จากเดิมนักเรียน 20 คน ต่อครู 1 คน เป็นกี่คน

 
 
 
 

34.

โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คือใคร

 
 
 
 

35.

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 จำนวนกี่ฉบับ วงเงินเท่าไหร่

 
 
 
 

36.

รัฐบาลมีมติต่ออายุพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จากเดิม 26 มีนาคม-30 เมษายน 2563 ไปอีก ให้ครอบคลุมถึงวันที่เท่าใด

 
 
 
 

37.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไหร่ของประเทศไทย

 
 
 
 

38.

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรียกโดยย่อว่าอะไร

 
 
 
 

39.

“หมอบุ๋ม” ผู้ช่วยโฆษก ศบค. มีชื่อจริงว่าอะไร

 
 
 
 

40.

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทุกโรงเรียนต้องมีมาตรการคุมเข้มโควิด-19 อย่างเหมาะสม ให้เรียนผลัดละไม่เกิน กี่คน

 
 
 
 

41.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยคนปัจจุบันชื่ออะไร (ณ เดือนพฤษภาคม 2563)

 
 
 
 

42.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านทางทีวดาวเทียม KU-Band ทางช่องหมายเลขใด

 
 
 
 

43.

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออก “กฎอนามัยระหว่างประเทศ” (IHR) ย่อมาจากอะไร

 
 
 
 

44.

“ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” (PHEIC) ย่อมาจากอะไร

 
 
 
 

45.

กระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนด เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยได้เตรียมมาตรการจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบอะไรบ้าง

 
 
 
 

46.

“มหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2020” จัดขึ้นที่ใด

 
 
 
 

47.

สภามวยโลกได้มอบรางวัลใด ให้แก่ แมทธิว ดีน และ ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ สองสามีภรรยา นักแสดง และ ผศ.นพ.วิชัย เตชะสาธิต

 
 
 
 

48.

ประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คือข้อใด

 
 
 
 

49.

แอปพลิเคชันข้อใด คือระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

 
 
 
 

50.

ปัจจุบัน WHO ประกาศ “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” เป็นครั้งที่เท่าไหร่