บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 25 อัตรา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 25 อัตรา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 25 อัตรา สามารถสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิ ต่างๆ รวม 25 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม