โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่วันที่ 20-28 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5356-9100 ต่อ 71241

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร