โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 96 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 สิงหาคม 2563

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. รับเฉพาะเพศหญิง
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
  3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 (หรือเทียบเท่า)
  4. มีน้ำหนักตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 กิโลกรัม
  5. มีส่วนสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตรขึ้นไป
  6. ไม่มีรอยสักบนร่างกาย

สถานที่รับสมัคร: ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่นายทหารกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13-21 สิงหาคม 2563 ในเวลาราชการทุกวัน โทร 0-2534-7234

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัครฉบับเต็ม