เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 73 อัตรา

เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 73 อัตรา
เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 73 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13-21 สิงหาคม 2563

พนักงานจ้างทั่วไป

 1. พนักงานดับเพลิง 10 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ/ค่าธุรการนอกเวลา)
 2. พนักงานเทศกิจ 5อัตรา (เพศชาย) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ/ค่าธุรการนอกเวลา)
 3. พนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ/ค่าธุรการนอกเวลา)
 4. แม่ครัว 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ/ค่าธุรการนอกเวลา)
 5. คนงาน 36 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ/ค่าธุรการนอกเวลา)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

 1. พนักงานดับเพลิง(ทักษะ) 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ/ค่าธุรการนอกเวลา)
 2. พนักงานเทศกิจ(ทักษะ) 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ/ค่าธุรการนอกเวลา)
 3. พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ/ค่าธุรการนอกเวลา)
 4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง(ทักษะ) 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
 5. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
 6. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
 7. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ/ค่าธุรการนอกเวลา)
 8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ/ค่าธุรการนอกเวลา)
 9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ/ค่าธุรการนอกเวลา)

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 13-21 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครโทร.0-2174-3390 ต่อ 1220 ถึง 1222

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัครฉบับเต็ม