เทศบาลตำบลหนองแก๋ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัด นี้ถึง 17 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

  1. พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างทั่วไป

  1. คนงานทั่วไป (งานกู้ชีพ-กู้ภัย) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
  2. คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5344-3062 ต่อ 16

คลิ๊กประกาศรับสมัคร