อบต.ห้วยชมภู รับสมัครพนักงานจ้าง 19 อัตรา

อบต.ห้วยชมภู รับสมัครพนักงานจ้าง 19 อัตรา
อบต.ห้วยชมภู รับสมัครพนักงานจ้าง 19 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 – 13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ)
2.ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
3.พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างทั่วไป

1.ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 13 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ) (ไม่จำกัดวุฒิ)
2.คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร. 052 024 711

คลิ๊กประกาศรับสมัคร