กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1). ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เงินเดือน 19,500 บาท
จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2). ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
เงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 7 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

วิธีการสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศสมัครสอบ

ลิงค์สมัครออนไลน์