สสจ.พิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา (ไม่ต้องผ่าน ก.พ.)

สสจ.พิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา
สสจ.พิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. นักโภชนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
  2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
  3. แพทย์แผนไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
  4. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
  5. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
  6. พนักงานบริการ 5 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
  7. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
  8. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (สถานที่รับสมัครหลายแห่งตามโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โปรดดูที่ประกาศรับสมัคร)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร