สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 33 อัตรา

สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 33 อัตรา
สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 33 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
 2. นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
 4. นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
 5. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
 6. เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
 7. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
 8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
 9. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท
 10. พนักงานบริการ 3 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
 11. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
 12. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
 13. พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
 14. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
 15. ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท

ตั้งแต่วันที่ 20-26 สิงหาคม 2563 สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://jobapp.spko.moph.go.th:8200/

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร