สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 47 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 47 อัตรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 47 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ครูผู้สอน 34 อัตรา

2. งานบริการ 13 อัตรา

วิธีการรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ระหว่างวันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม PDF