สพป.นครราชสีมา เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

สพป.นครราชสีมา เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา
สพป.นครราชสีมา เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 (ไม่ต้องผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ครูผู้สอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตรา
2. ครูผู้สอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
3. ครูผู้สอนกลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา
4. ครูผู้สอนกลุ่มวิชาปฐมวัย 5 อัตรา
5. ครูผู้สอนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 5 อัตรา
6. ครูผู้สอนกลุ่มวิชาศิลปศึกษา 2 อัตรา
7. ครูผู้สอนกลุ่มวิชาดนตรีศึกษา 1 อัตรา
8. ครูผู้สอนกลุ่มวิชาภาษาไทย 2 อัตรา
9. ครูผู้สอนกลุ่มวิชาพลศึกษา 1 อัตรา
10. ครูผู้สอนกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 อัตรา
11. ครูผู้สอนกลุ่มวิชานาฏศิลป์ 1 อัตรา

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัครฉบับเต็ม

คลิ๊กโหลดใบสมัคร