สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 อัตรา

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 อัตรา
สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)
 2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)
 3. เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา เงินเดือน 8,300-10,200 บาท (ปวช.-ปวส.ทุกสาขา)
 4. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 8,300-10,200 บาท (ปวช.-ปวส.ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ เทคนิควิศวกรรมไฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ และทางช่างอุตสาหกรรม)
 5. ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท (ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น)
 6. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท (ม.3-ม.6)
 7. พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท (ม.3-ม.6-ปวช.)
 8. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท (ม.3-ม.6)
 9. พนักงานประจำตึก 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท (ม.3-ม.6)
 10. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท (ม.3-ม.6)
 11. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท (ปวช./ปวส/กพส.ในสาขาที่กำหนด)

**อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าทำงานธุรการนอกเวลา ค่าธุรการวันหยุดราชการ ฯลฯ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา ตั้งแต่วันที่ 11-20 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร