โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา
โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. พนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,250 บาท วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า (เพศหญิง)
  2. พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,250 บาท วุฒิม.3-ม.6 หรือเทียบเท่า (เพศชาย)
  3. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 7,250 บาท วุฒิม.3-ม.6 หรือเทียบเท่า
  4. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 7,250 บาท วุฒิม.3-ม.6 หรือเทียบเท่า (เพศชาย)
  5. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,025 บาท วุฒิปวส.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือทางบริหารธุรกิจ
  6. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,025 บาท วุฒิปวส.สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน เทคนิควิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมไฟ้า เทคนิควิศวกรรมสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา ตั้งแต่วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร