สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา
สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

ตำแหน่ง พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ เงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

  • หรือที่สำนักงานศาลปกครองเคยจัดทดสอบไปแล้ว ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

วิธีการรับสมัคร : สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com/

ไฟล์ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม PDF