สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา
สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท ค่าครองชีพลุกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง 4,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีจะต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.ตำแหน่ง พนักงานเดินหมาย จำนวน 1 อัตรา

  • เงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท ค่าครองชีพลุกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง 4,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา และได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และใบอนุญาตจะต้องไม่หมดอายุนับถึงวันปิดรับสมัคร

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com/

คลิ๊กอ่านไฟล์ประกาศรับสมัคร