กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา

กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา
กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 13 สิงหาคม 2563
ณ กองรักษาการณ์กองพลทหารราบที่ 1 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 0-3898-1702

ประกาศกองพลทหารราบที่ 11 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ. (ชาย)

รับสมัครดังนี้

 1. ตำแหน่ง พลขับรถ 25 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นทหารกองหนุน อายุ 22-30 ปี วุฒิ ม.3 ม.6 หรือหรือเทียบเท่า (ปวช.)
 2. ตำแหน่ง ทั่วไป (เสมียน พลสูทกรรม พลวิทยุโทรเลข พลทางสาย พลสลับสาย) 18 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช.)
 3. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ 5 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี วุฒิ ปวช.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเครื่องกล สาขางานช่างยนต์
 4. ตำแหน่ง ช่างวิทยุ 2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี วุฒิ ปวช. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการรับสมัครสอบ
จำหน่ายใบสมัคร รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 13 สิงหาคม 2563 ณ กองรักษาการณ์กองพลทหารราบที่ 1 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 0-3898-1702

คล๊กไฟล์ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม PDF